MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdigrundlag

SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

Grundholdningen på Bylderup Skole er, at tryghed, engagement og gensidig respekt imellem elever, forældre og medarbejdere er nødvendige forudsætninger for en optimal faglig og social læring.

Gennem faglig og social læring udvikler eleverne sig til ligeværdige, ansvarsbevidste og tole-rante mennesker.

Målsætning:

  • Bylderup Skole prioriterer det faglige niveau højt, således at den enkelte elev, i videst muligt omfang, er uddannelsesparat efter afslutningen af folkeskolen.
  • Bylderup Skole giver eleverne oplevelser og mulighed for at udfolde sig praktisk, musisk og kreativt.
  • Bylderup Skole tilrettelægger hverdagen således, at eleverne lærer at kommunikere, samarbejde og fungere i et socialt fællesskab.
  • Bylderup Skole tilrettelægger undervisningen således, at den enkelte elev møder forskellige undervisningsformer og at der skabes rum til fordybelse.
  • Bylderup Skoles undervisning tilrettelægges således, at den enkelte elev kan udnytte sine muligheder optimalt samtidig med, at elevens følelse af selvværd og ansvar styrkes.
  • Bylderup Skole har et åbent, tillidsfuldt og gensidigt forpligtende skole- hjemsamarbejde.
  • Bylderup Skoles værdigrundlag drøftes min. én gang årligt (gerne ved skoleårets start).

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet onsdag den 8. april 2015